•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

Nuolat plečiame savo remiamų organizacijų portfelį. Kviečiame NVO, veikiančias viešosios politikos srityje ir atstovaujančias viešajam interesui, teikti paraiškas tapti mūsų paramos gavėjais, naudojant investicinės filantropijos modelį. Šis modelis apjungia ilgalaikį konsultavimą ir finansinę paramą. Daugiau apie šį paramos teikimo būdą skaitykite čia.

Organizacijos, norinčios dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos kriterijus.

Neremiame organizacijų, kurios:

  • skatina nesantaiką, diskriminaciją, nelygybę, socialinę atskirtį, smurtą, yra nusikalstamos, pažeidžia bendrąsias etikos normas ir daro žalą Lietuvos visuomenei;
  • yra įsteigtos valstybės institucijų arba priklausomos nuo valstybės institucijų (daugiau nei 60 proc. organizacijos biudžeto sudaro valstybės institucijų parama);
  • yra politinės, religinės, verslo (jų nariai yra pelno subjektai).

Prioritetas bus teikiamas toms organizacijoms, kurios:

  • kasmet atlieka savo veiklos auditą;
  • skelbia metines veiklos bei finansines ataskaitas;
  • atitinka NVO ir socialinių nepelno partnerių vadybos kokybės standartą.

Teikdami paramą organizacijoms laikomės nuoseklumo, siekiame, kad teikiama parama būtų skiriama skaidriai ir panaudojama efektyviai.

Išsamiai apie atrankos procesą bei paramos teikimo etapus skaitykite čia.

 

ŠIUO METU MŪSŲ PORTFELYJE YRA ŠIOS ORGANIZACIJOS:

1. NVO teisės institutas

VšĮ „NVO teisės institutas"
Ekspertinio bei konsultacinio pobūdžio nepriklausoma, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kuri veikia ne pelno teisės srityje. Institutas siekia prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo suteikdamas teisinių žinių pačioms organizacijoms bei skatindamas visuomeninei veiklai palankios teisinės aplinkos kūrimą.
Pagrindinės NVO teisės instituto veiklos sritys - moksliniai analitiniai teisinės aplinkos tyrimai, teisinės konsultacijos bei pagalba nevyriausybinėms organizacijoms, ir su pirmomis dvejomis sritimis glaudžiai susiję projektai, kurių metu organizuojami įvairūs mokymai, leidžiami informaciniai leidiniai ir pan.
Plačiau apie organizacijos veiklą – www.nvoteise.lt

2. Viva Sol asociacija

Organizacija kuria unikalų smulkių maisto produktų gamintojų ir valgytojų tinklą. Asociacija siekia plėtoti ryšius tarp miesto ir kaimo žmonių, panaudojant pagrindinę bendravimo priemonę – maisto produktą, sūrį. Šiuose santykiuose miesto žmogus tampa valgytoju, o kaimo gyventojas – gamintoju, maitintoju. Abiejų sferų atstovai vienodai suinteresuoti vystyti sveikos mitybos, sveiko gyvenimo būdo filosofiją, kur vyrauja solidarios ekonomikos dėsniai bei pagarba žmogui ir gamtai.

Plačiau apie organizacijos veiklą – www.vivasol.lt

3. Maisto bankas

maisto bankasMaisto banko labdaros programa Lietuvoje veikia jau šešerius metus, bet tik 2007 metais įkurtas savarankiškas labdaros fondas – „Maisto bankas“. Jo tikslas – padėti pamaitinti neturtingus alkstančius Lietuvos gyventojus, mažinti maisto švaistymą, skleisti pilietiškos, atjaučiančios visuomenės idėjas.

„Maisto Bankas“ veikia kaip tarpininkas tarp maisto gamintojų, prekybininkų ir nevyriausybinių labdaros organizacijų visoje Lietuvoje, per kurias maisto produktai pasiekia labdaros gavėjus.

Plačiau apie organizacijos veiklą – www.maistobankas.lt

4. Geros valios projektai

Ši organizacija 2009 metų rugsėjo mėn. sukūrė ir plėtoja pirmą Lietuvoje internetinį aukojimo portalą www.aukok.lt.
Plačiau apie organizacijos veiklą – www.aukok.lt

5. Bendruomenių kaitos centras

Organizacija planuoja teikti socialines paskolas bendruomenių plėtrai įgyvendinant programą "Burės".

Plačiau apie organizacijos veiklą – www.bkcentras.lt

6. Moterų informacijos centras

Centras sprendžia moterų problemas įtakodamas viešąją politiką ir teikdamas pasiūlymus įstatymų tobulinimui, organizuoja mokymus įvairioms visuomenės grupėms apie lyčių lygybę Lietuvoje, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygių galimybių aspekto integravimą, pagalbą smurtą patyrusioms moterims ir pan.

Plačiau apie organizacijos veiklą – www.lygus.lt

II. Bendruomenių fondai

Bendruomenės fondai - tai vietos žmonių įkurtos ir vietos žmonių labui dirbančios paramos organizacijos, kurios veikia kaip bendruomenės tarpininkai, padedantys vietos rėmėjams spręsti aktualiausias problemas ir patenkinti svarbius bendruomenės poreikius. Pagrindinis bendruomenės fondų vaidmuo šiame procese - administruoti rėmėjų lėšas ir kaupti neliečiamą fondo kapitalą (angl. endowment).

Žemaičių bendruomenės fondas

Utenos regiono bendruomenės fondas

Visagino bendruomenės fondas

Alytaus bendruomenės fondas

J. L. Vynerio labdaros ir paramos fondas

Šiaurės Lietuvos fondas

Papilės seniūnijos fondas

 


 

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas