•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

PAF teikia prioritetus šioms sritims:

1. NVO, veikiančių viešosios politikos srityje, institucinis stiprinimas;

2. Bendruomenių stiprinimas ir plėtra;

3. Visuomeninė verslininkystė;

4. Filantropijos plėtra;

5. Skubios pagalbos fondas.

Teikiant paramą mes naudojame kelis paramos modelius.

Tradicinės filantropijos modelis

Investicinė filantropija

Pilietinės atsakomybės fondas kviečia prisidėti ir skirti paramą PAF programoms.

Iš anksto dėkojame!

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas