•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

Fondas siūlo unikalius Lietuvos rinkai sprendimus skatinant ir įprasminant įmonių socialinę atsakomybę, ieško ir nuolat siūlo naujus, inovatyvius labdaros ir paramos rinkimo būdus. Pateikiame Jūsų dėmesiui savo teikiamų paslaugų sąrašą.

I. Vardinių paramos fondų kūrimas ir administravimas

Vardinis fondas - įmonės ar fizinio asmens vardu administruojama paskirta parama, pagal pagrindinio rėmėjo pasirinktus prioritetus ir principus.
PAF siūlo įkurti vardinius rėmimo fondus, kurių parama būtų skirta nevyriausybinėms organizacijoms, regionų bendruomenėms ir pilietinėms iniciatyvoms. Kuriama ir plėtojama filantropijos kultūra, stiprinama socialinė partnerystė bei NVO sektorius, kartu vykdoma įmonės socialinė atsakomybės politika (CSR).

Pagal norimą padaryti poveikį PAF sudaro rėmimo programą, kurios pagrindu būtų skelbiami uždari arba atviri konkursai paramai gauti. Juose gali dalyvauti Lietuvos NVO. Laimėjusios organizacijos gauną paramą labdaros ir paramos sutarties pagrindu ir vykdo projektą.

II. Payroll

Payroll – tai paramos suteikimo forma, kuria įmonės darbuotojas skiria fiksuotą sumą nuo savo mėnesinio atlyginimo labdaros tikslams.

•    Įmonė agituoja savo darbuotojus kas mėnesį skirti dalį atlyginimo paramai.
•    Su norinčiu skirti paramą darbuotoju pasirašoma sutartis, pagal kurią kiekvieną mėnesį nuskaičiuojama sutarta suma nuo jo atlyginimo ir pervedama į vardinę įmonės sąskaitą.
•    Lėšos sąskaitoje kaupiamos sutartą periodą.
•    Laikotarpio pabaigoje PAF pateikia ataskaitą kiekvienam paramą skyrusiam darbuotojui bei įmonės atstovams, kurioje matoma:

-    Bendra įmonės darbuotojų paaukotų pinigų suma;
-    Ataskaitą gaunančiojo indėlis bendroje sumoje;
-    Įmonės indėlis į bendrą fondą.

Kur keliauja pinigai?

•    Pateikus ankščiau minėtą ataskaitą darbuotojams, PAF pristato aktualiausias problemas bei galimas rėmimo programas toms problemoms išspręsti, kurioms būtų skirti surinkti pinigai.
•    Įmonės darbuotojai patys nusprendžia, kokiam kilniam tikslui turėtų būti panaudotos lėšos.
•    PAF inicijuoja konkursą ir specialiai konkursui sudarytos komisijos atrinktiems nugalėtojams paskirsto lėšas.
•    Paramos gavėjai, prižiūrimi PAF, įgyvendina numatytus projektus.
•    Po pinigų panaudojimo įmonei bei jos darbuotojams PAF pristato detalią lėšų panaudojimo ataskaitą, kurioje atsispindi kas buvo padaryta, kokie tikslai pasiekti - įmonės ir jos darbuotojų dėka.

III. PAF atliekami darbai:

 • Paruošiame programų dokumentus (aprašymą su konkurso procedūromis, komisijos sudarymu, atrankos kriterijais; paraiškos formas; sutarčių formas; ataskaitų formas, vertinimo dokumentus).
 • Sudarome atrankos komisiją, organizuojame susitikimus.
 • Skelbiame konkursus ir kviečiame organizacijas pretenduoti į paramą.
 • Konsultuojame paraiškų teikėjus (tel., el.p., ar renginių metu) apie dalyvavimą konkursuose.
 • Padedame viešinti programas, jų veiklas ir rezultatus.
 • Informuojame pareiškėjus apie konkurso rezultatus.
 • Pasirašome sutartis su paramos gavėjais ir pervedame lėšas.
 • Stebime projektų įgyvendinimą, paramos naudojimą, organizuojame dalyvavimą projektų veiklose.
 • Surenkame projektų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas.
 • Teikiame programos baigiamąją programos ataskaitą ir vertinimą rėmėjui.
 • Skelbiame apie rėmėjo dosnumą tiek PAF, tiek paramos gavėjų turimais kanalais

DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS APIE MŪSŲ PASLAUGAS SUSISIEKTI SU FONDO LĖŠŲ PRITRAUKIMO VADOVU LUKU VOINIČIUMI.

 

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas