•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

Labdaros ir paramos fondas „Pilietinės atsakomybės fondas" (PAF) plėtoja filantropijos kultūrą Lietuvoje, remia nevyriausybines organizacijas ir piliečių iniciatyvas. Fondas įkurtas 2006 m. pabaigoje. Aktyvią veiklą plėtoja nuo 2008 metų pabaigos.

Vizija - visuomenė, kurioje pilietinės institucijos yra profesionalus ir stiprus verslo bei valstybės sektorių partneris, o aktyvi filantropinė veikla - sudėtinė visuomenės gyvenimo dalis.

Misija - skatinti piliečių dalyvavimą visuomeninės gerovės kūrime, stiprinti verslo įmonių atsakomybę, skatinti filantropiją ir remti nevyriausybinių organizacijų bei piliečių iniciatyvas.

Ilgalaikis fondo tikslas - sukurti stabilų, paramą skirstantį fondą ir skatinti šalies filantropinės kultūros ir tradicijų plėtrą.

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas