•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

I. Programų viešinimas:
• Skelbiamas nacionalinis konkursas su kvietimu teikti paraiškas (reklama nacionaliniuose dienraščiuose, žurnaluose, elektroninėse svetainėse).
• Skelbiamas uždaras konkursas su kvietimu teikti paraiškas, kviečiant tik tam tikras organizacijas, atsižvelgiant į veiklos specifiką.
Pastaba. Paraiškų teikimas vyksta dviem etapais: a) pirmiausia potencialūs paramos gavėjai pildo “pajėgumų/gebėjimų” klausimyną; b) atitikę reikalavimus, atrinkti dalyviai gauną teisę pildyti idėjos/projekto paraišką.

II. Konkurso rezultatai:
• Konkurso nugalėtojus išrenka projektų atrankos ir vertinimo komisija, sudaryta iš aktyvių visuomenės veikėjų bei PAF atstovų, įtraukiant žurnalistus.
Pastaba. Atrankos ir vertinimo komisija kiekvienam konkursui sudaroma nauja.

III. Mokymai:
• Išrinkus konkurso nugalėtojus, vyksta profesionalūs mokymai, seminarai verslumo bei idėjų/projektų įgyvendinimo temomis.
Pastaba. Mokymų temos parenkamos pagal nugalėtojų poreikius bei kompetenciją.

IV. Finasavimas ir veiklos stebėjimas:

• Programos nugalėtojai kas tris mėnesius privalo teikti finansines bei veiklos ataskaitas.
• Konkurso nugalėtojų stebėjimas vyksta nuo vieno mėnesio iki 2 metų, atsižvelgiant į vykdomo projekto trukmę bei specifiką.

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas