•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

Dauguma fondo veiklų šiuo metu yra finansuojama iš Europos ekonominės erdvės finansinės paramos programos (EEE). Pateikiame Jums informaciją apie vykdomas ir planuojamas PAF veiklas 2009-10 metais.

Kviečiame visus besidominčius prisijungti prie fondo veiklų.

Filantropijos plėtra

Naujų filantropijos sprendimų diegimas ir populiarinimas:

Aukojimo internetu portalas – www.aukok.lt (veikia nuo 2009 rugsėjo mėn.)

Socialinių reklaminių skydelių sistema - www.pagalbareklama.lt (veikia nuo 2009 gruodžio mėn.)

Paramos daiktais portalas – www.pagalbadaiktais.lt (planuojam paleisti 2010 vasario mėn.)

Savanorystės portalas - (planuojam paleisti 2010 kovo mėn.)

Filantropijos apovanojimo įsteigimas

Dalyvavimas nacionaliniuose renginiuose, skirtuose propaguoti filantropiją ir socialinę atsakomybę

Labdaringas kalėdinis renginys, 2009 m. gruodis

Nacionalinė lėšų pritraukimo akcija, 2010 m. vasaris-balandis

Fondų forumas

PAF atstovų susitikimų su Lietuvoje veikiančiais fondais organizavimas

Fondų veiklos Lietuvoje „žemėlapio“ sudarymas

Fondų forumo steigiamųjų susitikimų iniciavimas ir organizavimas

Donorų forumas

Stambiausių ir aktyviausių rėmėjų įtraukimas į donorų forumo veiklą

Bendruomenių stiprinimas

Bendruomenės forumai
 
Bendruomenės fondų darbuotojų ir valdybų mokymai

Bendruomenės fondų konsultavimas

Bendruomenės fondų neformalios asociacijos pasitarimai

Fondo rėmimo programų tobulinimas ir naujų programų kūrimas

NVO rėmimo programų revizavimas ir tobulinimas:
NVO portfelio plėtimas ir intesyvesnė parama, naujų idėjų paieška

Sociologinis tyrimas apie NVO žinomumą, rėmimo poreikius ir galimybes

PAF potencialių  rėmėjų paieška tiesiogiai ir rengiant diskusijas

Naujų PAF programų, projektų ir produktų kūrimas bei esamų tobulinimas:
pirmasis Lietuvoje socialinių investicijų fondas, įmonių darbuotojų savanorystės programa, vardinis fondas, aukojimas payroll (reguliariai nuskaitant dalį darbo užmokesčio labdarai) principu ir pan.

Fondo veiklos stiprinimas

PAF darbuotojų vietiniai ir tarptautiniai mokymai

Dalyvavimas patirties dalijimosi renginiuose su tarptautiniais partneriais

Išvažiuojamieji PAF valdybos ir administracijos strateginiai veiklos planavimo posėdžiai

Tarptautinis PAF atstovavimas ir ryšių su tarptautiniais partneriais palaikymas

Išorinė komunikacija
 
EEE projekto veiklų viešinimas

Tinklaraščio sukūrimas ir nuolatinis palaikymas keliomis kalbomis

Filantropijos žurnalas  ir elektroninė žurnalo versija

NVO ir verslo įmonių diskusijos

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas