•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC

Investicinės filantropijos modelis

Investicinė filantropija - tai labdaros teikimo būdas, kai finansinė parama derinama su ekspertų konsultacijomis pritaikant rizikos kapitalo bendrovių veiklos principus, siekiant padėti socialinę veiklą vykdančioms organizacijoms plėsti jų socialinę įtaką.

Ši parama skiriasi nuo paprastai filantropų skiriamos paramos tuo, kad neapsiribojama vienkartiniu finansinės pagalbos teikimu.  Organizacijos ugdomos nuosekliai teikiant joms reikalingiausią paramą ilgą laikotarpį (paprastai 3-5 metus).

Taigi mūsų paramą sudaro ilgalaikis finansavimas ir partnerių ekspertizė bei laikas.

  • Finansinę pagalbą deriname su savanoriška, neatlygintina ir profesionalia mūsų partnerių pagalba;
  • taikome versle naudojamus metodus ir principus, todėl paramos rezultatai yra aiškūs ir lengvai pamatuojami;
  • užtikriname efektyvų finansinės paramos panaudojimą ir maksimizuojame paramos poveikį, kuris yra ilgalaikis ir jaučiamas dar ilgai po to kai paramą nutraukiame;
  • organizacijas ugdome nuosekliai ir planuotai, todėl pasibaigus paramos teikimo laikotarpiui jos toliau sėkminiai vysto savo veiklą savarankiškai;
  • rėmėjai ir partneriai aktyviai dalyvauja paramos teikimo procese ir stebi kaip siekiami rezultatai;
  • efektyviai paramą panaudojusios organizacijos skatina tolimesnius pokyčius visuomenėje.

INVESTICINĖS FILANTROPIJOS MODELIS

Investicinė filantropija modelis pilietinės atsakomybės fondas PAF


Investicinė filantropija didina finansinio kapitalo poveikį teikiant konsultacijų paslaugas ir ilgainiui didinant dalyvavimo laipsnį.

Investicinės filantropijos modelis skatina kitokius rėmėjus prisidėti.

Didinamas našumas siekiant sukurti stipresnių, tvaresnių organizacijų.

 

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas